Het gebed van de moenafiq

April 1, 2018

Imam Ibn Hibban zegt dat Isma’iel Ibn Dawoed Ibn Wardan zei dat ‘Iesa bin Hammad zei dat Layth zei dat ‘Ajlan vertelde:

‘Ala ibn ‘Abdurrahman zegt dat hij samen met een vriend Anas Ibn Malik bezocht na het Dohr-gebed. Hij vroeg ons of we het ‘Asr-gebed al gebeden hadden. We zeiden van niet. Hij zei, laten we dan bidden. Toen wij klaar waren met bidden was hij nog lang niet klaar. Na het gebed richtte hij zich tot ons en zei – en dit was tevens het eerste wat hij zei -: De Boodschapper (sas) zei:

 

“Dit is de beschrijving van het gebed van de moenafiq (hypocriet), zij stellen het gebed uit totdat de zon zich tussen de hoorns van Shaytan bevindt (bijna ondergaat), dan pas staat hij recht en bidt hij vier raka’at (eenheden) waarin hij Allah bijna niet herdenkt.”

(Sahieh Ibn Hibban: 259)

Wat wij uit deze hadieth begrijpen:

  • Als men vrome mensen bezoekt, dan zullen zij je herinneren aan wat belangrijk is
  • Anas koppelde zijn raad aan daden, hij verrichtte zelf eerst het gebed vooraleer de raad te geven
  • Het belang van het gebed, want de eerste hadieth die Anas overleverde was i.v.m het gebed
  • De huichelaar stelt het gebed uit, omdat hij liever niet dan wel zou bidden. Hij bidt omdat hij moet, niet omdat hij ervan houdt
  • Als je snel bidt (omdat de tijd bijna verstreken is bijvoorbeeld) dan zal zal het moeilijk zijn om je te concentreren
  • De huichelaar herdenken Allah bijna niet in hun gebed

Sulayman Van Ael

Share the Ark...
Sulayman Van Ael

About the Author

Sulayman Van Ael

Sulayman converted to Islam when he was 18. He then head out for Sudan to memorize the Quran. He studied in Jordan, Saudi Arabia, Emirates, Morocco, Belgium and Holland with more 50 different mashayikh. He was a professor at the Rotterdam University, Erasmus High school and was appointed as the head of Teachers by the Muslim Executive. He has his Bachelor in theology, Master (theory) in mental health, and is a counselor at London school of Economics, Imperial University and SOAS University. He is working on a video-library with more than 100 different topics and he wrote about 400 books which are being translated into English for the moment. We ask Allah to bless the life of Ustadh Sulayman and all of us, amin.

Follow Sulayman Van Ael:

>