En zo blijft de dienaar moeite doen totdat men hem uiteindelijk toegang verleent tot de Goddelijke nabijheid. De uitgestrekte vlakte van de liefde, een toestand waarin je jezelf afzondert met je Schepper

Sulayman Van Ael
February 27, 2018

En zo blijft de dienaar moeite doen totdat men hem uiteindelijk toegang verleent tot de Goddelijke nabijheid. De uitgestrekte vlakte van de liefde, een toestand waarin je jezelf afzondert met je Schepper. Daar waar namen vergeten worden, pijnen verdwijnen, harten tot rust komen en zielen gevoed worden.

“En is het niet met de herdenking van Allah dat de harten tot rust komen.”

Het enige wat er dan nog overblijft is kijken naar de Mooie Prachtige Koning. De dienaar zal moeten wachten totdat zijn/haar ziel vaarwel zegt aan zijn vergankelijke lichaam. Om dan met zijn/haar ziel door de hemelen te klieven om zich dan uiteindelijk te nestelen in de tuinen van Eden om haar/zijn Heer te aanschouwen.

“En voor zij die goed doen is het Paradijs (de beloning) en meer (en dit is de mooiheid van de Heer van het Paradijs aanschouwen.”

Sulayman Van Ael

Share the Ark...
Sulayman Van Ael

About the Author

Sulayman Van Ael

Sulayman converted to Islam when he was 18. He then head out for Sudan to memorize the Quran. He has been authorised to teach and pass on the 14 Quranic recitations (qira'at), he studied in many different countries with with more than 50 different mashayikh. He was appointed as a khadim and mua'zzin with the task of imam and Khateeb by the Ministry of Islamic affairs of Jordan. He was a lecturer at the Rotterdam University, Erasmus High school and was appointed as the head of Teachers by the Muslim Executive. He has his Bachelor in theology, and Pre-Master (theory) in mental health, and is a Muslim Chaplain at London school of Economics, Imperial University and SOAS University.

Follow Sulayman Van Ael:

>